13 Nisan 2009 Pazartesi

ÇOCUK SAĞLIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ
Bebek ölümlerine yol açan bir çok tıbbi ve sosyal risk faktörü vardır. Bunlardan bir ya da daha fazlasını taşıyan bebekler, daha kolay hastalanır ve daha kolay ölürler. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
A. Gebelikten önce var olan riskler
a. Annenin yasininin 18'den küçük ve 35'den büyük olması,
b. Annenin primipar veya aşın multipar (4 ve daha fazlagebelik) olması
c. İki gebelik arası sürenin 24 aydan kısa olması
d. Anne ve babanın birinci dereceden akrabalığı
e. Annenin daha önceki gebeliklerinde ölü doğum, zor doğumgibi olumsuz sonuçların ortaya çıkmış olması

Annede diyabet, hipertansiyon, kronik kalp ya da böbrek görülmesi.
Annede boyunun 15O santimetreden kısa olması Kötü..Annede sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıktan
Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması
Ana-babanın eğitim düzeylerinin düşüklüğü.
İstenmeyen gebelik
gebelik sırasında ortaya çıkan riskler
Gebeliğin ilk 3 ayında radyasyon, ilaç, hastalık gibi za-llerin etkisi altında kalma
b. Anemi (Hemoglobin değerinin 10 değerinin altında olması) , Preeklampsi, eklampsi J. Çoğul gebelikler İ. Gebelikte az ya da aşırı kilo alma
f. Yetersiz doğum öncesi bakım (muayene savısı dörtten az)
Kısa gebelik süresi (37 hafta ve daha az)W»' ' . ' ■
h. Gebeye tetanoz aşısı yapılmamış olması
, Doğumun sırasında ortaya çıkan riskler
a. Doğumla ilgili güçlükler (Baş peMs uyuşmazlığı, geliş bo-ı, kordon sarkması, plasenta gelişim bozuklukları gibi)
' b. Doğumların evde ve ehliyetsiz kişilerce yaptırılması ,! D. Doğumdan sonra ortaya çıkabilen risk faktörleri
a. Gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlığı
b. Konjenital malformasyonlar
" c. Malnütrisyon
d. Anne sütü alamama
e. Yetersiz aşılanma
f. Kötü çevre koşullan
g. Raşitizm, Anemi, pnömoniler ve ishalGebelikten öncede var olan riskler bölümünde sayılan risklerd­en biri varsa kadının gebe kalmasının engellenmesi, gebelik sırasındaki risklerden biri söz konusu ise gebelerin daha sık ve nite­likli izlenmesi, doğumun hastanede yapılması, gerekirse erkene alınması, doğum sırasında oluşan riskler için uygun teknik olanak­ların hazır bulundurulması, doğumdan sonra oluşabilecek riskleri önlemek İçin ise ortaya çıkma fırsatı yaratılmaması, bu amaçla çocuk sağlığı alanındaki koruyucu hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi gerekir.

1 yorum:

  1. Teşekkürler...
    Sitenizdeki bilgiler için teşekkürler. Bebekler ile ilgili bilgi istiyorsanız
    https://bebekler.name.tr  sitesini
    ziyaret edebilirsiniz.

    YanıtlaSil