12 Nisan 2009 Pazar

Bir yıl içinde 5 yaşından küçük ölüm sayısı

bu değer binde 170 in üzerinde ise "çok yüksek", 95-169 ise "yüksek", 26 - 94 arasında ise "orta", 25'in altında ise kabul edilmektedir. Beş yaşından küçük çocuklarda ölüm kadar yüksek ise o ülkede çocuk sağlığı düzeyi o kadar ^demektir. Türkiye'de 1989 yılına alt 5YKÖO binde 93 olup orta edileri sınırlar içindedir.
Müm nedenleri
cuklan ölüme götüren nedenler dünyanın çeşitli ülkelerinde len farklıdır. Gelişmiş ülkelerde çocukların ölüm nedenleri leyen, çaresi bulunamamış hastalıklardır. Bunlar arasında ete doğuştan sakatlıklar, erken doğum, doğum travmaları. büyük çocuklarda ise kanserler, kazalar gibi önleme ve tedavi lan sınırlı sağlık sorunları vardır, ölüm hızlarının yüksek gelişmekte olan ülkelerde ise» ölümlerin çoğu bulaşıcı luk hastalıkları nedeni ile olur. Bu hastalıklardan bazılarının JZ, kızamık) yıllardan beri bilinen etkili aşılan vardır, Bazıları kolera) temiz içme ve kullanma suyu. karasinek mücadelesi, besin sağlanması gibi yollarla kolayca önlenebilirler,' (pnömoni, gastroenterit) kolayca ilaç veya ağızdan sıvı ile iyileştirilme şansı vardır. Bu gibi bulaşıcı hastalıkların , gelişmiş ülkelerde hem çok az görülürler hem de görülseler bile bünye direnci yüksek ve tedavi hizmetleri yeterli olduğu , kolayca tedavi edilirler, ölümle sonuçlanmazlar. Yurdumuzda : yol açan nedenler şöyle sıralanabilir:

Tablo 1 : Bazı ülkelerde 199O yılına ait bebek ölüm hızlan ve 5 yaşından küçük çocuklarda ölüm oranlan:
BÖH
5YKÇÖO
171
300
153
259
118
188
Ülke
Afganistan Etyopya Bangladeş
166
149
93
94
90
64 43
3O 13 7 8
1O8
Pakistan
98
Hindistan

Türkiye
74
Irak
68
İran
61
Suriye
47
Çin Halk Cumhuriyeti
31
SSCB
25
ABD
10
İsveç
6
Japonya
5
Yenidoğan öneminde: Doğum travmalan, konjenital anomaliler, immatürite, intrauterin gelişme gerilikleri, hemoliük anemiler .
Bebeklik döneminde: yukandakilere ek olarak gastroenteritler, pnömoniler, sepsis, menenjit, kızamık gibi infeksiyon hastalıktan
11
!fİ4 yaşlarında: Pnömoniler, diğer Infeksiyonlar, kazalar ve »teritlerdir.
iümlerin çoğunda temel neden malnutrisyondur.

1 yorum:

  1. Sitenizdeki bilgiler için teşekkürler. Bebekler ile ilgili bilgi istiyorsanız
    https://bebekler.name.tr  sitesini
    ziyaret edebilirsiniz.

    YanıtlaSil